جویدنی آخرین خارجی سمفونی جشنواره

جویدنی: آخرین خارجی سمفونی جشنواره سینمایی فیلم انزوا پیمان جعفری فیلم سینمایی سمفونی تولد

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

یک شرکت طراحی دانمارکی مسیر پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری یک جنگل حفاظت شده است را طراحی کرده است.

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل! /تصاویر

عبارات مهم : طراحی

یک شرکت طراحی دانمارکی مسیر پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری یک جنگل حفاظت شده است را طراحی کرده است.

به گزارش مهر، یک شرکت معماری قصد دارد در یک جنگل محافظت شده است در دانمارک مسیری جهت مشاهده بسازد که ۴۵ متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

این طرح هم اکنون در مرکز تفریحی «Camp Adventure» در منطقه «کلوسترز اسکوو» (نزدیکی پایتخت دانمارک) در حال اجراست.

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

شرکت دانمارکی «EFFEKT» پروژه این مسیر پیاده روی ۷۰۰ متری را طراحی کرده هست. طرح مذکور در حقیقت یک مسیر شیب دار است که دسترسی به فراز جنگل را ممکن می سازد.

جالب آنکه مواد ساخت این مسیر از داخل جنگل گزینش شده است تا با محیط همخوان شود.

یک شرکت طراحی دانمارکی مسیر پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری یک جنگل حفاظت شده است را طراحی کرده است.

این مسیر پیاده روی به دو بخش اوج و پایین تقسیم می شود که بخش بالایی از میان قسمت های قدیمی جنگل گذرمی کند.

از سوی دیگر برج و مسیر پایینی در مناطق جوانتر جنگل واقع شده است اند. این سازه در کل چشم اندازی ۳۶۰ درجه از محیط فراهم می کند و گنجاش ۱۰ هزار نفر را دارد.

سازه مذکور در بهار ۲۰۱۸ افتتاح می شود.

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

یک شرکت طراحی دانمارکی مسیر پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری یک جنگل حفاظت شده است را طراحی کرده است.

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

واژه های کلیدی: طراحی | دانمارک | دانمارک | پیاده رو | پیاده روی | اخبار گوناگون

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

تصاویر ، پیاده راه ۷۰۰ متری در ارتفاع ۴۵ متری جنگل!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog